Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

VAXCO Vineyards

A Tokaji Borvidék a világ els? számú borvidéke 1737 óta. Az itt található, világon is egyedülálló természeti adottságok, a legkiválóbb min?ség? sz?l?alapanyag és abból készült magas min?ség? borok el?állítását teszik lehet?vé. Ezen különleges lehet?ségeket ismerte fel a VAXCO Vineyards Kft és kezdte meg sz?lészeti tevékenységét 2016-ban Mádon.

Mád a bortermelés, borkereskedés központja volt hosszú évszázadokon keresztül. Olyan település, amely már a középkorban mez?városi rangot vívott ki magának, s amelyhez olyan intézmények köt?dnek, mint többek között az els? bortakarékpénztár megnyitása. Mád, Tokaj-Hegyalja meghatározó term?helyeként egyre aktívabban járul hozzá a gazdasági, természeti környezetünk és e vidék fenntartható fejl?déséhez, a min?ségi borok térnyeréséhez.

A vállalat ezeknek az elveknek életben tartásához és ezen célok eléréséhez szeretne hozzájárulni csúcsborainak el?állításával, melyhez a borvidék természeti adottságai, a legkiválóbb term?helyekr?l származó sz?l?alapanyag és az elhivatott szakemberek munkája a garancia.

A 2016/2017-es év legfontosabb feladata a borászati tevékenységhez szükséges háttér megteremtése. Els? osztályú sz?l?területek vásárlásával, a sz?l?feldolgozáshoz szükséges megfelel? borászati üzem kialakításával, professzionális berendezésének, gépparkjának beszerzésével és fejlesztésével lehet?ség nyílik a vidékhez méltó borászati tevékenységre, a Tokaji Borvidék hírének öregbítésére.

A Társaság célkit?zése a Tokaji Borvidéken rejl? lehet?ségek kiaknázásával, egy modern, XXI. századi üzem létesítése. Kiváló min?ség? száraz furmint megalkotásával, de ugyanakkor a hagyományokat is meg?rizve, tölgyfahordós érlelés? borok készítése, melyekkel képes csúcsmin?ségben képviselni a világban a tokajit és a borászatot.

GALÉRIA